Jó kezekben a jövő mérnökei?

Felkészült ipari szakértőkkel korunk legnagyobb kihívásai is könnyebben küzdhetők le

2022. november 03., csütörtök, 06:00

Címkék: felsőoktatás képzés középfokú oktatás műszaki képzés siemens Siemens Zrt.

A modern technológiákat nem lehet kiaknázni a korszerű hardver- és szoftvereszközök, fejlesztések ismeretével felvértezett új mérnökgenerációk nélkül. Az ipari elvárások teljesítésének is rosszabb eséllyel fut neki az a pályakezdő mérnök, aki a korszerű technikákról nem szerzett mélyebb ismeretet a tanulmányai során. Nagy felelősség hárul tehát azon ipari szereplőkre, amelyeknek van lehetőségük az oktatás támogatására. Győri Ernő, a Siemens Zrt. villamos motorok és hajtások szegmensének üzletágvezetője a német óriáscég oktatási célú támogatási rendszeréről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen állapotban van jelenleg a hazai műszaki képzés?

Győri Ernő, a Siemens Zrt. villamos motorok és hajtások szegmensének üzletágvezetője

Vegyes képet látok. Szerencsére megtalálhatók olyan jó hírű oktatási intézmények, amelyek felismerték, hogy a digitalizáció mit jelent az ipar, a különböző gyártási technológiák számára, és ennek jegyében tűzve ki az oktatási céljaikat, tovább kívánják fejleszteni kompetenciáikat, eszközeiket. Ha ezen innovatív kezdeményezések mellé odaállnak az ipari szereplők – legyenek azok kisebb vagy nagyobb cégek –, az jelentős segítség. Azonban továbbra is kulcskérdés a motivált oktatói gárda kapacitásának és folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása.

Milyen célokat fogalmaz meg a Siemens az oktatás fejlesztése során?

Több mint egy évtizede támogatjuk a hazai közép- és felsőfokú oktatást, amivel egyrészt azt szeretnénk elérni, hogy a hallgatók találkozzanak az iparban megtalálható korszerű eszközökkel, másrészt ezekkel meg tudjanak oldani tipikus ipari feladatokat. A harmadik, és legalább ilyen fontos hajtóerő pedig független az üzleti célkitűzéstől. A társadalmi felelősségvállalás hajt minket arra, hogy a szakma szeretetét és az innovatív szemléletet a jövőbeli generációknak át tudjuk adni, valamint az új ipari trendeket és fejlesztési irányokat megismertessük az érdeklődőkkel.

Hogyan döntitek el, hogy mely iskolákkal alakítotok ki kapcsolatot?

Megvizsgáljuk az adott intézmény oktatási célkitűzéseit, valamint azt is, hogy milyen szakmákra, oktatói gárdával és eszközparkkal készítik fel a hallgatóikat, illetve milyen fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Odavihetjük ugyanis a legmodernebb eszközeinket, de ha a célunk nem egyezik az intézmény céljaival, vagy nincs megfelelő motiváció, esetleg kapacitás a megvalósításhoz, akkor az nem lesz hatékony. A fejlesztési elképzeléseket a hallgatói létszám és a tantárgyak óravezetési módjával kell összehangolni. Ha felelősen akarjuk megtervezni a fejlesztés tartalmát, nem mindegy, hogy az oktatási tematika szerint a gyakorlati órákon forgószínpadszerűen különböző feladatokat oldanak meg a hallgatók – így többféle technikával és problémával találkozhatnak –, vagy mindenki egyszerre ugyanazokon a feladatokon dolgozik.

Milyen formái léteznek a Siemens és a műszaki felsőoktatás partnerségének?

A legegyszerűbb, amikor eszközfejlesztés történik. Ilyenkor az oktatási intézmény saját forrásából a piaci árnál jóval alacsonyabban kapja meg az eszközöket, vagy ha szerencsés esetben forrásunk rendelkezésre áll, akkor adományozunk. Igyekszünk teljességre törekedni, azaz, hogy komplett rendszerek használatával történjen az oktatás, hardvert és tervező-fejlesztő szoftvereket, mérnöki támogató eszközöket is magában foglalva. Fontos, hogy a gyakorlatokon a résztvevők biztonságban dolgozhassanak, tehát a villamos és mechanikai védelmek szintén megfelelőek legyenek. A kialakított munkakörnyezet a diákok szakmai igényességét is fejleszti. Ha szoftverlicencek formájában támogatjuk az iskolát, akkor ebben a Siemens globális oktatástámogatási koncepciója is segít minket, az anyacég ugyanis komoly hardver- és szoftverportfóliót tart fenn kifejezetten oktatási célokra, a piaci ár töredékéért.

Az eszközök átadása azonban csak az együttműködés egyik építőkockája, lényeges a tudástranszfer is, amit a tanárok beépíthetnek a saját tananyagukba. Ezért számos szakmai képzést biztosítunk a tanárok számára is – erre egyaránt szolgálnak a SITRAIN tréningek. Van lehetőség a szaktanárokkal, témavezetőkkel folytatott személyes konzultációkra is akár táveléréssel, akár a Siemens központjában. Egyedi megállapodások esetén pedig oktatást, számonkérést is végzünk.

Kissé más típusú együttműködés a felsőoktatási rendezvények támogatása. Jó példa erre az évenkénti Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny, amelynek idén már a 27. felvonása zajlott le 19 programozói csapat részvételével. A mi eszközparkunkkal induló csapatoknak a verseny előtt néhány héttel felkészítő lehetőséget biztosítunk, de a versenyen is részt veszünk díjátadóként.

A megállapodások mindig egyediek a Siemens és az oktatási létesítmények között?

Az esetek többségében nincs szükség külön megállapodásra, az oktatási intézmény maga dönt a fejlesztéshez szükséges eszközbeszerzéséről, és ehhez kérnek tőlünk előzetes szakmai tanácsot. Megállapodás akkor születik, ha anyagi – eszközbeni – támogatást nyújtunk egy intézménynek. Talán nincs is olyan intézmény, amelyik nem jelentkezett volna már nálunk, és igyekszünk minden évben lelkiismeretesen dönteni a támogatási keretről, nincsenek tehát privilegizált iskolák. Mindenhol hosszú távra tervezünk, hiszen a fejlődés elsősorban tantárgyfejlesztést jelent.

A középfokú oktatás sem marad ki a támogatandó körből?

Egyáltalán nem. Nem csak a felsőoktatás fontos a Siemens számára, hiszen a technikusok és a villamosipari szakemberek képzése is elengedhetetlen a modern gyáripar számára. A saját képzési struktúrájukhoz illeszkedően ugyanazt a támogatást kapják meg tőlünk, mint a felsőoktatásban részesülők. Itt is elvégezzük azt az elemzőmunkát, amelynek során kiválasztjuk azokat az iskolákat, ahol szükségesnek látjuk a fejlesztést. Van olyan oktatási intézmény, ahol egy teljes labort rendeztünk be, és nagyon jó volt látni, hogy egy kifejezetten motivált oktatógárda vehette azt birtokba, ez bennünket is ösztönöz.

Létezik szervezett formában támogatott kapcsolattartás a támogatott intézmények között?

Nincs kifejezett közösségszervező szándékunk, de igyekszünk rendszeresen megtartani a SIMATIC Tanári Napot, ahol azonkívül, hogy szakértőink előadások keretében a Siemens automatizálási eszközökkel kapcsolatos ismereteket adják át a felsőoktatásban oktató tanároknak, egyúttal egyfajta találkozási platformot is biztosítunk számukra. A rendezvényen nemcsak a legújabb technológiákat ismerhetik meg az oktatók, hanem a legjobb gyakorlatok megosztására is alkalom nyílik. Ezeken az eseményeken mindig születnek olyan személyes kapcsolatok, amik csak a hasznára válnak az oktatásnak.

Mik a jövőbeli tervek, hova fejlődhet a Siemens és a műszaki képzés kapcsolata?

A Siemens oktatási célú termékválasztéka (SCE) a termékek fejlesztésével egyre bővül csakúgy, mint a mindenki számára elérhető tudásbázis. A jövőben igyekszünk az oktatókat a digitalizáció lehetőségeit kihasználva még intenzívebben bevonni a tudásmegosztásba. Mivel továbbra is nagyon kellenek a korszerű tudással felvértezett, frissen végzett villamosipari szakemberek a hazai iparnak, ehhez minden eddiginél jobban szükséges az ipari szereplők fokozott szerepvállalása az oktatás támogatásában. Ezt mi is teljes mellszélességgel vállaljuk.

Molnár László

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
AUTOMATIZÁLÁS

Az elektromos megfogók elejtik a munkadarabot?

Lehet a vákuum is gazdaságos

MŰSZAKI ÁLLÁSBÖRZE
Média Partnerek