Nem egyeznek a cégek, az egyetemek és a hallgatók igényei

Más prioritások szerint működik a hallgatók, munkáltatók és az egyetemi képzések hármasa a munkaerőpiacon, mutat rá a PwC Magyarország „Panorama Project” kutatása

2014. február 19., szerda, 12:34

Címkék: elemzés felsőoktatás munkaerőpiac Panorama Projekt PwC Magyarország

A PwC Magyarország kísérleti jelleggel indult „Panorama Projectje" három érintett csoport prioritásait térképezte fel az üzleti igények és a szakemberkínálat összehangolásának céljából. A kutatás többek között arra is rámutat, hogy miben mások a vezető gazdasági, üzleti és informatikai karok; a hallgatók, valamint a szolgáltatóközpontok (SSC) igényei és preferenciái.

 
„A kezdeményezés és annak jövőbeli kiterjesztése Magyarország hosszú távú versenyképességét tartja szem előtt. A kutatásban arra kerestük a választ, hogy milyen módszertan mentén fogalmazhatóak meg trendek és előremutató javaslatok, hogyan képesek a hallgatók, a felsőoktatási intézmények és a vállalatok jobban felkészülni a 2020-ig tartó időszak kihívásaira” – mondta Szelecki Zsolt, a PwC Magyarország HR-tanácsadási üzletágának vezetője.
 
A kezdeményezés – mint kísérleti projekt – 11 vezető magyarországi vállalat (a kiválasztott céges szegmens a szolgáltatóközpontok voltak), 420 diák és a vezető gazdasági-üzleti és informatikai egyetemi karok bevonásával valósult meg. A felmérés célja a kereslet-kínálati viszonyok modellezése; a vállalatok által keresett és a diákokra jellemző készségek, kompetenciák összevetése, eltérések feltérképezése és ez utóbbiak csökkentését szolgáló javaslatok, akciók megfogalmazása volt. 
 
„A projekt során az Európai Bizottság EU Skills Panorama projektje által definiált kulcskompetenciákat – mint például kommunikációs készségek, kezdeményezőkészség, digitális kompetencia vagy tárgyi tudás - értékelték a hallgatók, képzőintézmények és vállalatok. Erre alapozva a kutatás feltárta a kulcskompetenciák megítélését, a fontossági sorrendeket, a jelen és közeljövő kulcsmunkaköreit. Ezen felül rámutatott a betöltésükhöz szükséges kritériumokra, a hallgatók által birtokolt kompetenciák szintjére, valamint az indított képzések fókuszában álló kompetenciákra és azok szakonkénti prioritási sorrendjére” – tette hozzá Bencze Róbert, a PwC Magyarország HR-tanácsadási üzletágának igazgatója. 

A kutatás főbb megállapításai

• A kutatás rámutatott, hogy a diákok, egyetemek és cégek prioritásai nem kellően összehangoltak. Egy intenzívebb, tényeken alapuló folyamatos dialógus azonban vélhetően befolyásolná, közelebb hozná egymáshoz a célokat – így a közös siker esélyét is.
• Főként a kommunikációs, digitális és szociális kompetenciák tekintetében prognosztizálható az olló nyílása – elvárásoknak megfelelő munkaerőt egyre nehezebb lesz találni.
• A munkakörök szintjén a mérnökök mellett elemzői és ügyfélszolgálati munkakörökre mutatkozik a legnagyobb távlati kereslet.
• A digitális készségek iránti igény sem az egyetemeken, sem a munkaadóknál nem épült be a rendszerbe – sok szó esik a milleniumi (vagy Y-) generáció változó munkaszokásairól, de ennek következményeit kevesen fordítják le konkrétumokra.
 
Az eredmények ismeretében a leginkább sürgető problémáknak az érintettek számára elfogadható egységes keretrendszer hiánya, a változékony és nehezen áttekinthető kereslet-kínálati trendek, valamint a hiányzó közös kommunikációs platform bizonyulnak. A tanulmány erre vonatkozóan javaslatként fogalmazza meg a közös kompetencia-definíciók és terminológia megalkotását, a kereslet-kínálati előrejelzésének rendszerességét, valamint egy kommunikációt elősegítő digitális keret megteremtését, annak megfelelő publicitását és oktatását is szem előtt tartva.

A projektről 

A PwC Magyarország kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek emberierőforrás-terveinek követésére. Innovatív módon ennek a módszertannak az elemeit használja fel a „Panorama Project” néven futó kísérleti projekt. A kezdeményezés az American Chamber of Commerce (AmCham) és a PwC együttműködésében indult el, amelynek megvalósítását a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - Tehetséghidak Program és a Hungarian Investment and Trade Agency (HITA) is támogattak.
 
Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
MŰSZAKI ÁLLÁSBÖRZE
Média Partnerek